edit property-48 Het managen van de documentstroom binnen een kantooromgeving is zeker niet eenvoudig. De resultaten van een diepgaand onderzoek bij een honderdtal bedrijven geven aan, dat er nauwelijks of geen controle is op de wijze van input, verwerking en output van documenten.

 

Het gevolg hiervan is dat gebruikers niet of nauwelijks de mogelijkheid wordt geboden om op een efficiënte manier hun documenten te verwerken.

De problemen stapelen zich voornamelijk op bij het vermenigvuldigen van (bestaande) originelen. Dit neemt onnodig veel tijd in beslag en is daarom improductief. Veelal probeert men hiervoor een oplossing te vinden door de werkplekken te voorzien van decentrale printers in combinatie met analoge kopieerapparatuur.Het resultaat is dan dat er een wildgroei in uitvoerapparatuur ontstaat, het netwerk onnodig wordt belast en men nog steeds wordt geconfronteerd met oplopende wachtrijen c.q. wachttijden. Bovendien zijn de printers te langzaam en niet uitgerust met afwerkmogelijkheden, waardoor de eindgebruiker alsnog onnodig dubbele handelingen moet verrichten.

Vangnet IT in samenwerking met partner MFP Slutions proberen deze dilemma’s te elimineren door middel van een Office Scan.

Op basis van de globale doelstellingen en de prioriteiten die in nauwe samenwerking met uw management worden vastgesteld, wordt door ons een onderzoek op locatie gedaan naar de totale documentstroom binnen uw bedrijf. Indien nodig worden interviews afgenomen bij de afdelingshoofden en de eindgebruikers, waarbij de analyses van de werkzaamheden in kaart worden gebracht. De resultaten worden gerapporteerd aan het management, inclusief de verbeterpunten en de latente behoeften.

Alle resultaten worden geïntegreerd in een Management Samenvatting. Gedurende het onderzoek is het inzetten van apparatuur in een prematuur stadium.

Interesse in Office Scan? Neem snel contact met ons op

Joomla SEF URLs by Artio